Descrierea proiectului

statieDupa momentul aderarii la UE in luna ianuarie 2007, Romania a inceput sa primeasca sprijin economic din Fondul de Coeziune care asigura statelor membre UE ajutor financiar in domeniul protectiei mediului si al infrastructurii de transport prin intermediul programelor operationale nationale.

POS Mediu vizeaza protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, prin reducerea decalajului intre UE si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ.
Proiectul derulat la nivelul judetului Prahova se inscrie in obiectivele si prioritatile de finantare din POS Mediu (2007 – 2013) – Axa Prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”.

Obiectivul general al proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova” este acela de a imbunatati infrastructura in sectorul de apa si apa uzata in Judetul Prahova, atat in beneficiul  locuitorilor din Judet si pentru protejarea mediului inconjurator, cat si pentru indeplinirea obligatiilor cu privire la acquis-ul de mediul in perioadele de tranzitie agreate intre Romania si Uniunea Europeana.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Imbunatatirea calitatii apei potabile in vederea respectarii standardelor Uniunii Europene (Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman în aria de proiect);
 • Cresterea accesibilitatii la serviciile de apa si canalizare;
 • Cresterea ratei de conectare la statiile de epurare a apelor uzate in vederea respectarii Directivei cu privire la Epurarea Apelor Uzate Municipale;
 • Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor europene.

Noile investitii vor avea o contributie esentiala in atingerea urmatoarelor obiective ale Articolului 174 din Tratatul de aderare:

 • Imbunatatirea serviciilor de apa uzata in vederea respectarii standardelor UE asa cum acestea sunt definite in 91/271/CEE
 • Conservarea, protejarea si imbunatatirea mediului;
 • Protejarea sanatatii umane;
 • Utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale;
 • Promovarea masurilor la nivel international in vederea administrarii chestiunilor de mediu la nivel regional si international.

Proiectul consta in principal in masuri pentru construirea si reabilitarea statiilor de tratare a apei, extinderea conductelor de aductiune, extinderea si reabilitarea retelei de distributie, incluzand constructia statiilor de pompare, precum si reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare, inclusive constructia statiilor de pompare, si constructia si reabilitarea statiilor de epurare.
Proiectul va fi implementat de Operatorul Regional SC Hidro Prahova SA in cele 8 aglomerari urbane:

 • Aglomerarea Sinaia - localitatile Azuga Busteni, Sinaia
 • Aglomerarea Breaza – localitatile Comarnic si Breaza
 • Aglomerarea Campina – localitatile Campina, Banesti
 • Aglomerarea Baicoi,
 • Aglomerarea Plopeni,
 • Aglomerarea Valenii de Munte,
 • Aglomerarea Mizil,
 • Aglomerarea Urlati.

Populatie beneficiara : 210.480 locuitori echivalenti

Perioada de derulare a investitiilor : 2010 – 2015

Valoarea totala a proiectului -162.731.194 euro fara TVA,
din care :

 • 146.234.623 euro cheltuieli eligibile
 • 16.496.571 euro cheltuieli neeligibile

Investitiile propuse doresc sa imbunatateasca situatia existenta a aglomerarilor selectate, in domeniul apei si in domeniul apei uzate astfel incat sa se respecte acquis-ul de mediu.

ALIMENTAREA CU APA

Strategia de investitii in sectorul de apa pentru aglomerarile selectate se bazeaza pe urmatoarele criterii:

 • Extinderea sistemelor de alimentare cu apa potabila până la o rată de conectare de 96% prin fondurile de coeziune si aproape 4% folosind fonduri proprii ale operatorului regional SC Hidro Prahova SA, ajungand la o rata totala de 100%;
 • Extinderea retelelor de distributie a apei care va fi integrata si va urma extinderii si / sau construirii unei retele de canalizare;
 • Aplicarea standardelor moderne, a functionalitatii si stabilitatii facilitatilor.

APE UZATE

La finalizarea acestui proiect vor fi atinse urmatoarele obiective:

Accesibilitatea la serviciile publice pentru populaţie va atinge o rată de conectare de 91 % prin fondurile de coeziune si aproape 9% folosind fonduri proprii ale operatorului regional SC Hidro Prahova SA, ajungand la o rata totala de 100% până în anul 2015;

Extinderea si construirea statiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv epurare tertiara, la o rata de acoperire de 100 % pentru toate zonele urbane, pana in anul 2015.

MEDIU

La finalizarea acestui proiect vor fi atinse urmatoarele obiective de mediu:

 • Imbunatatirea sigurantei alimentarii cu apa potabila prin inlocuirea elementelor defecte din sistem;
 • Cresterea calitatii apelor de suprafata prin minimizarea efectelor determinate de asezarile umane;
 • Reducerea riscurilor asupra sanatatii asociate cu poluarea apelor de suprafata si a celor subterane datorata facilitatilor de depozitare locala a deseurilor si descarcarii apei uzate insuficient epurata;
 • Reducerea riscului de contaminare a apelor subterane;
 • Reducerea poluarii raurilor Teleajen, Doftana, Azuga si Prahova datorita efluentului de apa uzata insuficient epurata si regenerarea mediului natural al raurilor.

harta

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro